ÁPOLÁSI SZOLGÁLTATÁS INTÉZMÉNYÜNKBEN

Az ápolás a gyógyító – megelőző munka szerves része, amelyet a fekvőbeteg gyógyintézetben orvos utasítása alapján, illetőleg egyes tevékenységek tekintetében azzal összhangban önállóan, vagy felügyelet mellett az ápolók és az ápolásban közreműködő egyéb egészségügyi dolgozók végeznek.

Célja a betegségek megelőzése és az egészség előmozdítása, fenntartása vagy helyreállítása, a méltóságteljes elhalálozás körülményeinek biztosítása. Megvalósítása humánus ellátással - a klinikai eredmény elérése érdekében – a törvényi és szakmai előírásoknak ill. a dokumentálási kötelezettségnek eleget téve történik, melyet személyre szabottan, az egyén szükségleteire alapozva, folyamatszemlélettel nyújtunk, kiemelt figyelmet fordítva  pácienseink jogainak érvényesülésére.

Intézményünk ápolásszakmai célkitűzése:

Megőrizni optimális létszámú és szakképzettségű dolgozókkal az intézetünkben ellátott pácienseink elégedettségét, valamint megfelelni a megváltozott működési forma és a jelenleg folyamatosan változó struktúra és működés következtében jelentkező kihívásoknak.

Intézményünk fekvő-, járóbetegellátó és diagnosztikai egységeiben, valamint központi szolgálataiban összesen közel 1100 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt a lakosság ellátásában. Munkatársaink szakképzettsége jó (jelenleg 11% egyetemi/főiskolai, 66%- felső/középfokú, 20%- alapfokú szakképesítéssel rendelkezik, szakképzetlen 3% ).

Az ápolási szolgáltatás szakmai irányításáért, szervezéséért az ápolási igazgató, helyettese, valamint 33 fő középvezető szakdolgozó felelős, akik e feladatkörükben irányítják, összehangolják és ellenőrzik ezen tevékenységet. Az ápolásvezetés célja gondoskodni olyan hatékony ápolási gyakorlatról, ami alkalmas pácienseink egyedi szükségleteinek kielégítésére, ami elősegíti az egészségügyi kultúra minőségi fejlesztését és biztosítja a gazdaságos ápolást is.

Ápolási filozófiánk a személyiség tiszteletén, a holisztikus szemléletű páciens központúságon és a szakértelemmel végzett folyamatos, törésmentes gondoskodáson alapul.
Ápolóink elkötelezettjei hivatásuknak. Vallják, hogy a betegellátás HIT, TUDÁS, SZOLGÁLAT.
Készek elsajátítani és megvalósítani az új ismereteket, mindenkor alkalmazkodnak a páciens gyógymódjához és partneri viszonyban dolgoznak munkatársaikkal ill. a páciensekkel.

Bízom benne, hogy az intézményünk kínálta lehetőségek igénybe vétele során elégedett lesz szolgáltatásunkkal.

Árvay Hilda

ápolási igazgató