MISEK

pályázatok

 

 

 

 

 

 

A pályázat mint fogalom – kórházunk értelmezése szerint:

 

A kiírási követelményekkel (tartalmi és formai) összhangban elkészített (illesztett, indokolt és alátámasztott), azt hitelt érdemlően bemutatott projekt.

 

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház valamint előd intézményei (MISEK Kft., MEK, Semmelweis és Diósgyőri kórház) minden esetben a kórház projektötletéhez, projektstratégiához keresett finanszírozási forrást.

A pályázatainknál a projekt alapos előkészítése (elemzés, tervezés és hatástanulmányok) garantálta a minőséget, a pénzügyi terv megalapozottsága pedig annak pontos és valós költségvetési adataival kiegészülve, a sikeresség kulcsfontosságú elemét.

Ezen vezérelvek alapján a következő támogatásokra pályázott kórházunk:

 

HEFOP 4.4 A HEFOP 2004/4.4.1 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban

 

A projekt célja egy olyan regionális egészségügyi minta információs rendszer magvalósítása volt, amely – az Észak- Magyarországi Régió egészségügy fejlesztési és korszerűsítési programjában szereplő prioritásokkal és célokkal összhangban – biztosítja az alábbi eEgészségügyi funkciókat:

·         eKórlap, amelyet a szolgáltatási igénybevevő, arra jogosult egészségügyi ellátó szervezet a beteg engedélyével annak jelentkezésekor azonnal elér, és látja az előző vizsgálatok és kezelések eredményeit, függetlenül azok helyszínétől

·         eKonzultáció, amely segítségével a beteg orvosa a rendszerhez kapcsolódó más szakorvostól konzíliumot kérhet, annak eredményét elektronikusan kapja meg

·         eRecept, amelynek segítségével a beteg orvosa receptjeit közvetlenül küldheti a beteg lakóhelyéhez közeli patikákba

·         Telemedicina, amely szolgáltatások lehetővé teszik bizonyos krónikus megbetegedésekben szenvedők állapotának otthoni monitorozását (pl. magas vérnyomás stb.)

 

A fejlesztési projekt regionális intézményközi információs rendszer fejlesztését, intézményeken belüli információrendszerek modernizálását, integrálását és felhasználói, üzemeltetői, ill. rendszeradminisztrátori oktatásokat és képzéseket is tartalmazott.

 

A projekt költségvetése szempontjából két részből tevődött össze. Az első részét az intézményközi információs rendszer megvalósítása képezte, amely a régió 19 egészségügyi intézménye között teremti meg az adatkapcsolatot.

 

A belső fejlesztés keretében 49 330 800 Ft értékben kerületek beszerzésre hardver eszközök és szoftver modulok.

 

 

HEFOP 4.3.2 Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum pályázat keretében megvalósult beruházás.

 

Befejezés: 2007. március 31. A teljes pályázati összeg: 1.905.900.000.-Ft, melyből 121.596.420.Ft önkormányzati saját erő volt.

 

A létesítmény Miskolc Megyei Jogú Város és a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat együttműködése eredményeként kiszélesedett megelőzési, kitelepülési szűrési feladatokat látnak el a megyében.

 

 

Sürgőségi Betegellátó Osztály létesítése

 

Az Egészségügyi Minisztérium 2005. októberében hirdette meg a pályázatot. Az elnyert 30 millió Ft-ot a fenntartó önkormányzat 50 millió Ft-os kiegészítésével egy szakmailag SO2-nek megfelelő infrastruktúra kialakítására fordítottuk. Az eltelt időben gyakorlatilag a fenntartó önkormányzat két kórházának összevonása után látja el napi 24 órában a sürgősségi betegellátás feladatait. 2009. január 01-től OEP befogadás mellett működik SO2-ként az osztály.

 

 

Szülészet - Nőgyógyászati Osztály címzett támogatás keretében történő felújítása.

 

 

A fenntartó önkormányzat benyújtott pályázatát parlamenti jóváhagyással összesen 1.059.978.-Ft értékben bonyolíthatta le társaságunk. (423.498 eFt saját erő hozzáadásával) 2010. február 15-től a régi épület teljes mértékű felújítása mellett egy új műtéti, szülőszobai és újszülött részleg kialakításával 98 ágyon zajlik a fekvő- és járóbeteg ellátás, terhesgondozás a szülészet – nőgyógyászat épületében.

 

 

 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program TAMOP-6.2.4/A/08/1 „Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára”

 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.5/09/1 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása”

 

 

A pályázatban konzorciumi tagként pályázunk onko-pulmonológiai és mellkas sebészeti eszközök beszerzésére.

A pályázat alapján a régióban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, mint onkológiai centrum, annak négy társintézménye, mint konzorciumi tag vesz részt a pályázatban.

A pályázat jelenleg elbírálás alatt.