Rendelőintézet

 

 

Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11

Orvosigazgató helyettes: Dr. Tóth István

Tel.: 46/515-200/1311

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Vezető asszisztens: Novák Mária

Tel.: 46/555-680; 46/555-666/1200-as mellék

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Megközelíthetőség:

2, 12, 14, 14H, 20, 31, 34, 35E, 44-es városi buszokkal. Személy gépkocsival érkezők a Rendelőintézet előtti parkolóban és a Bottyán János utcában ingyenesen parkolhatnak. Mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyeket tartunk fenn. Amennyiben a rendelésre való jutáshoz tolókocsi szükséges, kérjük forduljanak a Porta szolgálat műszakban levő dolgozójához.

 

A Rendelőintézet ellátási területe:

Miskolc Város, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megye.

Az egyes alap- és járóbeteg-ellátási egységek ellátási területe a működési engedélyükben rögzített.

Ellátandó lakosságszám: kb. 286.500 fő.

 

A Rendelőintézet feladatai:

· az ellátási területéhez tartozó gyógyító-megelőző alapellátás, járóbeteg szakellátás és gondozói ellátás biztosítása,

· a járó betegek szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése, gondozása a szakrendelések útján,

· konzultatív segítségnyújtás az alapellátás, más járóbeteg szakrendelés és a fekvőbeteg-ellátó osztályok orvosai számára,

· diagnosztikus egységek révén az alap- és szakellátás betegei számára a szükséges vizsgálatok elvégzése,

· a gondozóintézetek - a járóbeteg szakellátás mellett - a szakterületüknek megfelelően speciális gondozási és szűrési feladatokat látnak el,

· az egészség megőrzésével kapcsolatos feladatok, tanácsadás, szűrővizsgálatok,

· munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása,

· az ellátással kapcsolatos adatok rögzítése, dokumentáció készítése, archiválás a jogszabályokban és az Intézet Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint.

 

Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 06,00h-19,00h-ig

 

Diszpécser Szolgálat:

Feladat:

· a betegek fogadása, tájékoztatása, irányítása,

· az ellátásra jelentkezők adatainak számítógépes nyilvántartásba vétele,

· EU adatlap kitöltése

· a Rendelőintézetben működő és egyes külső szakrendelésekre is előjegyzési időpont, sorszám adása.

 

Szolgáltatás helye: Rendelőintézet, földszint.

Fogadási idő: hétfő-csütörtök 06,30h-16,00h;

péntek: 06,30h-14,00h.

Telefon: 46-555-690;46-555-666/1267; 1268-as mellékek.

Telefonon történő előjegyzés kéréséhez ajánlott időpont:

hétfő-csütörtök: 12,00h-16,00h;

péntek: 12,00h-14,00h;

Sorszámosztás: hétfő-péntek: 06,30h-tól.

 

Kérjük, az adott szakrendelés igénybevétele előtt, keressék fel a Diszpécser Szolgálatot azon személyek, akik először veszik igénybe a Rendelőintézet által nyújtott szolgáltatást! Itt történik személyes adataik számítógépbe táplálása, megkönnyítve és lerövidítve ezzel a szakrendeléseken folyó adminisztratív tevékenységet.

Kérjük, telefonos elérhetőséget is adjon meg, így amennyiben az előjegyzés bármi miatt módosul, arról időben értesíteni tudjuk.

 

A Rendelőintézet szolgáltatásainak igénybe vétele:

A szakellátást a mindenkori érvényes jogszabályok alapján háziorvosi illetve szakorvosi beutalóval vagy anélkül veheti igénybe.

Beutaló nélkül csak a:

· sebészet,

· nőgyógyászat,

· szemészet,

· bőrgyógyászat,

· fül-orr-gégészet,

· pszichiátriai szakrendelés vehető igénybe.

Amennyiben beutaló köteles szakellátást beutaló nélkül kíván igénybe venni – a sürgős szükség esetét leszámítva – fizetni kell az ellátásért, a Térítési Díj Szabályzatban meghatározottak szerint. Ezen Szabályzat alapján térítésköteles az ellátása a biztosítással nem rendelkező személyeknek, külföldi állampolgároknak is.

Előjegyzés:

A rendelések igénybevétele - a sürgős eseteket kivéve – előjegyzéssel vagy sorszámmal történik.

Intézetünkben vegyes előjegyzési rendszert működtetünk. A legtöbb szakrendelés igénybevételéhez a diszpécser szolgálattól kell előjegyzést, sorszámot kérni. Más szakrendelések saját előjegyzési rendszert vezetnek vagy előjegyzés nélkül sorszám illetve érkezési sorrend alapján végzik a betegellátást (I. táblázat).

A finanszírozás adta lehetőségek miatt bizonyos esetekben az előjegyzést hosszúnak találhatják. Szíves elnézésüket, megértésüket és türelmüket kérjük ezért!

Betegek ellátásának sorrendje:

· sürgős ellátásra szorulók,

· előjegyzett betegek az előjegyzés időpontjában,

· érkezési sorrend.

Elsősegélynyújtásra, sürgős orvosi ellátásra szoruló betegeket soron kívül látunk el!

A sürgős eseteket leszámítva a szakrendelésre való bejutásnál előnyben részesítjük az időponttal rendelkező pácienseket. Az előjegyzési időpont azonban csak tájékoztató jellegű, nem jelenti az adott időpontban, a vizsgálatra való percre pontos bejutást. Kérjük türelmesen várakozzanak!

Táppénzes állományban levő személy akkor jogosult a keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátásra, ha ugyanazon betegségéből adódóan legalább 15 napja keresőképtelen és a beutalóján ez szerepel. A soron kívüliség esetükben az aznapi, de nem azonnali ellátást biztosítja.

Szakellátás:

A szakrendelések egy része osztályos háttérrel, más részük a rendelőintézethez integráltan működik, A rendelések 07,00h-19,00h-ig tartanak, de rendelésenként eltérő kezdéssel és rendelési időtartammal. A rendelési idők minden szakrendelő ajtaján kifüggesztésre kerültek.

A vizsgálatok igénybevételéhez kérjük hozza magával személyigazolványát, lakcím-, TAJ kártyáját, a betegségével kapcsolatos előző dokumentációját.

A gyógyszerszedési szokásokról, az alkalmazott készítményekről, egyéb igénybe vett alternatív lehetőségekről a vizsgáló orvost minden esetben tájékoztassa!

A rendelést végző szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő szakmai irányelvekkel, útmutatókkal összhangban végzi. A beteg érdekében elvégzi vagy elvégezteti mindazon vizsgálatokat. amelyek a betegség megállapítása, a beteg állapotának megítélése, a gyógykezelés eredményességének értékelése, a keresőképesség elbírálása szempontjából szükségesek.

A speciális betegségcsoportba tartozó beteget gondozásba veszi. A beteg állapotáról, kezelésével kapcsolatos javaslatáról tájékoztatja a háziorvost. Szükség esetén a beteg további kivizsgálásáról, kórházi beutalásáról intézkedik, rehabilitáció céljából szanatóriumi beutalását kezdeményezi.

Az ellátásról „Ambuláns lap”-ot adunk, mely tartalmazza a jelen vizsgálati leleten kívül a szükséges terápiás javaslatot, a további kezelésre vonatkozó instrukcit is.

Az orvosi titoktartás és az adatvédelemre vonatkozó rendeletek betartásával az adatokat bizalmasan kezeljük. Az ellátás során az Önök Egészségügyi Törvényben foglalt-, valamint személyiségi jogait, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.

 

Panasz kezelés:

Amennyiben ellátása során hiányosságot, problémát észlelt vagy elégedetlenségének szeretne hangot adni az intézet orvosigazgató helyetteséhez, asszisztenseket érintő kérdésben a Rendelőintézet vezető asszisztenséhez, osztályhoz rendelt szakrendelés esetén az adott osztály osztályvezető főorvosához fordulhat. Amennyiben úgy érzi, problémái nem nyertek kielégítő orvoslást, felkeresheti a Semmelweis Tagkórház területén levő panaszirodát vagy a betegjogi képviselőt. A betegjogi képviselő elérhetősége a Diszpécser szolgálatnál kifüggesztésre került .

Alapellátás:

A komplex ellátás biztosítása érdekében az intézet falain belül 2 háziorvosi és 7 fogászati körzeti orvosi ellátás (II./1; II./2. táblázat), otthoni szakápolási szolgálat, családvédelem működik.

Az alapellátás körébe tartozó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos panaszával az alábbi fórumokat keresheti fel: Önkormányzat Egészségügyi Osztálya, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal (korábban ÁNTSZ), betegjogi képviselő.

 

Egyéb szolgáltatás:

Az épületben az alap- és szakellátás mellett egyéb szolgáltatást – büfé, könyvárusítás, optika, csecsemőmérleg, stb. kölcsönzés, hallókészülék forgalmazás, otoneurológia – is nyújtunk. Felírt gyógyszereiket kiválthatják a Rendelőintézet szomszédságában levő gyógyszertárakban. Nyilvános telefon használatára, fém pénz bedobása ellenében a diszpécser szolgálat mellett van lehetőség.

 

 

SZAKRENDELÉSEINK MEGTEKINTÉSE