Rendelőintézet

 

 

Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11

 

Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/555-666/6001

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Vezető asszisztens: Novák Mária Tel.: 46/555-680

46/555-666/1200-as mellék

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Megközelíthetőség:

2, 12, 14, 14H, 20, 31, 34, 35E, 44-es városi buszokkal. Személy gépkocsival érkezők a Rendelőintézet előtti parkolóban és a Bottyán János utcában ingyenesen parkolhatnak. Mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyeket tartunk fenn. Amennyiben a rendelésre való jutáshoz tolókocsi szükséges, kérjük forduljanak a Porta szolgálat műszakban levő dolgozójához.

 

A Rendelőintézet ellátási területe:

Miskolc Város, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megye. Az egyes alap- és járóbeteg-ellátási egységek ellátási területe a működési engedélyükben rögzített.

Ellátandó lakosságszám: kb. 286.500 fő.

 

 

A Rendelőintézet feladatai:

 • az ellátási területéhez tartozó gyógyító-megelőző alapellátás, járóbeteg szakellátás és gondozói ellátás biztosítása,
 • a járó betegek szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése, gondozása a szakrendelések útján,
 • konzultatív segítségnyújtás az alapellátás, más járóbeteg szakrendelés és a fekvőbeteg-ellátó osztályok orvosai számára,
 • diagnosztikus egységek révén az alap- és szakellátás betegei számára a szükséges vizsgálatokat elvégzése,
 • a gondozóintézetek - a járóbeteg szakellátás mellett - a szakterületüknek megfelelően speciális gondozási és szűrési feladatokat látnak el,
 • az egészség megőrzésével kapcsolatos feladatok, tanácsadás, szűrővizsgálatok,
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása,
 • az ellátással kapcsolatos adatok rögzítése, dokumentáció készítése, archiválás a jogszabályokban és az Intézet Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint

 

Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 05,45h-19,00h-ig

 

Diszpécser Szolgálat:

Feladat:

 • a betegek fogadása, tájékoztatása, irányítása,
 • az ellátásra jelentkezők adatainak számítógépes nyilvántartásba vétele,
 • EU adatlap kitöltése
 • a Rendelőintézetben működő és egyes külső szakrendelésekre is előjegyzési időpont, sorszám adása,

 

Kérjük, az adott szakrendelés igénybevétele előtt, keressék fel a Diszpécser Szolgálatot azon személyek, akik először veszik igénybe a Rendelőintézet által nyújtott szolgáltatást! Itt történik személyes adataik számítógépbe táplálása, megkönnyítve és lerövidítve ezzel a szakrendeléseken folyó adminisztratív tevékenységet. Kérjük, telefonos elérhetőséget is adjon meg, így amennyiben az előjegyzés bármi miatt módosul, arról időben értesíteni tudjuk.

Szolgáltatás helye: Rendelőintézet, földszint.

Fogadási idő: hétfő-csütörtök 06,30h-16,00h;

péntek: 06,30h-14,00h.

Telefon: 46-555-690;46-555-666/1267; 1268-as mellékek.

Telefonon történő előjegyzés kéréséhez ajánlott a:

hétfő-csütörtök: 12,00h-16,00h;

péntek: 12,00h-14,00h közti időpont.

Sorszámosztás: hétfő-péntek: 06,30h-tól.

 

Szolgáltatás igénybe vétele:

A szakellátást a mindenkori érvényes jogszabályok alapján háziorvosi illetve szakorvosi beutalóval vagy anélkül veheti igénybe.

Beutaló nélkül csak a:

- sebészet,

- nőgyógyászat,

- szemészet,

- bőrgyógyászat,

- fül-orr-gégészet,

- pszichiátriai szakrendelés vehető igénybe.

Amennyiben beutaló köteles szakellátást beutaló nélkül kíván igénybe venni – a sürgős szükség esetét leszámítva – fizetni kell az ellátásért, a Térítési Díj Szabályzatban meghatározottak szerint. Ezen Szabályzat alapján térítésköteles az ellátása a biztosítással nem rendelkező személyeknek, külföldi állampolgároknak is.

Előjegyzés:

A rendelések igénybevétele - a sürgős eseteket kivéve – előjegyzéssel vagy sorszámmal történik.

Intézetünkben vegyes előjegyzési rendszert működtetünk. A legtöbb szakrendelés igénybevételéhez a diszpécser szolgálattól kell előjegyzést, sorszámot kérni. Más szakrendelések saját előjegyzési rendszert vezetnek vagy előjegyzés nélkül sorszám illetve érkezési sorrend alapján végzik a betegellátást (I. táblázat).

Betegek ellátásának sorrendje: -sürgős ellátásra szorulók,

-előjegyzett betegek az előjegyzés időpontjában,

-érkezési sorrend.

Elsősegélynyújtásra, sürgős orvosi ellátásra szoruló betegeket soron kívül látunk el! A sürgős eseteket leszámítva a szakrendelésre való bejutásnál előnyben részesítjük az időponttal rendelkező pácienseket. Az előjegyzési időpont azonban csak tájékoztató jellegű, nem jelenti az adott időpontban, a vizsgálatra való percre pontos bejutást. Kérjük türelmesen várakozzanak!

Táppénzes állományban levő személy akkor jogosult a keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátásra, ha ugyanazon betegségéből adódóan legalább 15 napja keresőképtelen és a beutalóján ez szerepel. A soron kívüliség esetükben az aznapi, de nem azonnali ellátást biztosítja.

A finanszírozás adta lehetőségek miatt bizonyos esetekben az előjegyzést hosszúnak találhatják. Szíves elnézésüket, megértésüket és türelmüket kérjük ezért!

A vizsgálatok igénybevételéhez kérjük hozza magával személyigazolványát, lakcím-, TAJ kártyáját, a betegségével kapcsolatos előző dokumentációját.

 

Szakellátás:

A szakrendelések egy része osztályos háttérrel, más részük a rendelőintézethez integráltan működik, A rendelések 07,00h-19,00h-ig tartanak, de rendelésenként eltérő kezdéssel és rendelési időtartammal. A rendelési idők minden szakrendelő ajtaján kifüggesztésre kerültek.

Az ellátás során a TAJ kártyán kívül a betegséggel kapcsolatos előző dokumentációt is kérjük.

A gyógyszerszedési szokásokról, az alkalmazott készítményekről, egyéb igénybe vett alternatív lehetőségekről a vizsgáló orvost minden esetben tájékoztassa!

A rendelést végző szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő szakmai irányelvekkel, útmutatókkal összhangban végzi. A beteg érdekében elvégzi vagy elvégezteti mindazon vizsgálatokat. amelyek a betegség megállapítása, a beteg állapotának megítélése, a gyógykezelés eredményességének értékelése, a keresőképesség elbírálása szempontjából szükségesek.

A speciális betegségcsoportba tartozó beteget gondozásba veszi. A beteg állapotáról, kezelésével kapcsolatos javaslatáról tájékoztatja a háziorvost. Szükség esetén a beteg további kivizsgálásáról, kórházi beutalásáról intézkedik, rehabilitáció céljából szanatóriumi beutalását kezdeményezi.

Az ellátásról „Ambuláns lap”-ot adunk, mely tartalmazza a jelen vizsgálati leleten kívül a szükséges terápiás javaslatot, a további kezelésre vonatkozó instrukcit is.

Az orvosi titoktartás és az adatvédelemre vonatkozó rendeletek betartásával az adatokat bizalmasan kezeljük. Az ellátás során az Önök Egészségügyi Törvényben foglalt-, valamint személyiségi jogait, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.

 

Panasz kezelés:

Amennyiben ellátása során hiányosságot, problémát észlelt vagy elégedetlenségének szeretne hangot adni az intézet orvos igazgatójához, asszisztenseket érintő kérdésben a Rendelőintézet vezető asszisztenséhez, osztályhoz rendelt szakrendelés esetén az adott osztály osztályvezető főorvosához fordulhat. Amennyiben úgy érzi, problémái nem nyertek kielégítő orvoslást, felkeresheti a Csabai kapui kórház területén levő panaszirodát vagy a betegjogi képviselőt. A betegjogi képviselő elérhetősége a Diszpécser szolgálatnál kifüggesztésre került (hirdetmény MISEK, hirdetmény Szent Ferenc, hirdetmény Diósgyőr).

 

Alapellátás:

A komplex ellátás biztosítása érdekében az intézet falain belül 2 háziorvosi és 7 fogászati körzeti orvosi ellátás (II./1; II./2. táblázat), otthoni szakápolási szolgálat, családvédelem működik.

 

Egyéb szolgáltatás:

Az épületben az alap- és szakellátás mellett egyéb szolgáltatást – büfé, könyvárusítás, optika, csecsemőmérleg, stb. kölcsönzés, hallókészülék forgalmazás, otoneurológia – is nyújtunk. Felírt gyógyszereiket kiválthatják a Rendelőintézet szomszédságában levő gyógyszertárakban. Nyilvános telefon használatára, fém pénz bedobása ellenében a diszpécser szolgálat mellett van lehetőség.

 

 

 

SZAKRENDELÉSEINK MEGTEKINTÉSE